Авторизация Закрыть
Логин *
Пароль *
Security Code V Введите код
Забыли пароль?
Добро пожаловать Городской Портал
Единый Call-центр
(066)825-50-15
5-02-20
  Форум  Чат  Интернет  Фотогалерея  Погода  Видеогалерея
  help.lan  Статистика  Юмор и смех  Новости  Объявления
Главная > Городские новости
Налоговая информирует
Оподаткування доходів фізичних осіб18.03.2010 12:49:40
 1. Хто повинен подавати річну декларацію про доходи за минулий рік. Чи це повинен робити кожен, чи в якихось окремих випадках?


Ні, не зобов’язаний подавати декларацію про доходи, одержані в минулому 2009 році. Задекларувати до 1 квітня цього року свої доходи повинні тільки фізичні особи, які протягом звітного 2009 року отримували такі види доходів:

 • інвестиційні доходи (прибутки) від операцій з інвестиційними активами;

 • дохід у вигляді вартості спадщини та/або подарунку;

 • іноземні доходи;

 • доходи від особи, яка не мала статусу податкового агента (від нерезидента, фізичної особи, яка не є СПД або особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;

 • доходи (прибутки), які не були оподатковані при їх нарахуванні чи виплаті;

 • доходи від виграшів в азартні ігри, недержавну лотерею;

 • сума нецільової благодійної (матеріальної) допомоги, отриманої від благодійника – фізичної особи, за умови, що така сума у 2009 році перевищила 940 грн.


 1. Працівники підприємства переведені на неповний робочий день та отримують по 350 грн. у місяць. Чи застосовується податкова соціальна пільга до такого доходу?


Так, застосовується, оскільки відповідно до пп..6.5.1 п.6.5 ст. 6 Закону України « Про оподаткування доходів фізичних осіб» податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата ( інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Якщо за звітний місяць платнику податку нараховано заробітну плату у розмірі, що не перевищує встановленого на поточний податковий рік ( в даному випадку 350 грн. менше 1220 грн.), він має право на одержання податкової соціальної пільги.


 1. У родині троє дітей віком до 18 років. Двоє з них від першого шлюбу дружини не всиновлені чоловіком, третя дитина у цього подружжя спільна. Чи має право на підвищену ПСП такий батько?


Ні, не має, оскільки відповідно до пп..6.1.3 «е» Закону, яка починає застосовуватися до заробітної плати, нарахованої за січень 2010 року, підвищена до 200% ПСП надається платником податку, які мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років. Тобто законодавець встановив, що право на таку пільгу з 2010 року мають багатодітні батьки (як мати , так і батько), які мають (за фактом народження), й виховують неповнолітніх дітей. У даному випадку, оскільки 2 дітей чоловіком не всиновлені, вважається що ним не виконано одну з обов’язкових вимог вказаної норми Закону, і права на 200% ПСП він не має.


 1. Чи змінився у 2010 році порядок надання пільги з ПДФО для самотньої матері?


Ні. Змін в наданні пільги самотнім матерям не відбулося. Згідно із пп..6.1.2 «а» Закону № 889 самотня мати має право на застосування 150% соцпільги ( у 2010 році – 651 грн. 75 коп.) у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років при дотриманні вимог не перевищення встановленого рівня одержаної заробітної плати, збільшеної кратно кількості дітей. Крім того така жінка має право на передбачену пп..6.1.1 Закону ПСП безпосередньо на себе.

Для цілей оподаткування самотньою матір’ю вважаються особи, які на момент застосування працедавцем пільги, мають дитину (дітей) віком до 18 років, та не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Для застосування пільги з цих підстав крім заяви про застосування пільги, така жінка – платник податку зобов’язана подати працедавцю паспорт та копію свідоцтва та (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ про підстави запису про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.


 1. Одинока мати виховує дитину - інваліда. Чи має вона право на ПСП, якщо розмір її заробітної плати перевищує максимально допустимий?


Ні, не має. Така самотня мати відповідно до пп.. 6.1.2 «а» Закону має право на застосування 150% ПСП на кожну дитину – інваліда віком до 18 років та 100% ПСП безпосередньо на себе, але за умов, що її місячна заробітна плата не перевищує розмір, який дорівнює у 2010 році: 1220 грн. х кількість дітей – інвалідів.


 1. Працівниця має двох дітей до 18 років та є опікуном ще однієї дитини, яка проживає в інтернаті. Чи має вона право на підвищену ПСП?


Ні, не має, оскільки право на таку пільгу з 2010 року мають багатодітні батьки, які одночасно мають (за фактом народження) , й виховують (проживають однією родиною) неповнолітніх дітей. Уданому випадку, оскільки третя не є рідною для цієї жінки і не проживає з нею, а більш того перебуває на державному утриманні, то ця працівниця не має права на підвищену до 200% ПСП. Однак, при не перевищенні встановленого рівня заробітної плати, має право на звичайну 100% ПСП на себе.


 1. Якою ПСП користуються інваліди ІІ групи, «афганці», «чорнобильці»?


Платник податку, що є інвалідом ІІ групи або особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідно до пп.. 6.1.2 ст. 6 Закону мають право на 150% ПСП.

Щодо учасників бойових дій в Республіці Афганістан, то вони не визначені Законом як окрема пільгова категорія, і мають право на звичайну 100% ПСП. Водночас, якщо «афганці» є ще й інвалідами І чи ІІ групи або «чорнобильцями», або відносяться до інших пільгових категорій, визначених у пп..6.1.2-6.1.3 ст.6 Закону, то вони мають право на підвищену ПСП ( 150% чи 200% відповідно).

 

 1. Чи включаються лікарняні та декретні до складу заробітної плати для визначення права на ПСП?


Так. Сума лікарняних, у тому числі до пологових та післяпологових, включається до заробітної плати з метою оподаткування та визначення прав на ПСП. Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, яка надається у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує працівнику втрату заробітної плати за час непрацездатності, виплачується працедавцем найманим працівникам згідно із ст.. 35 Закону України від 18.01.01 № 2240 « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими народженням та похованням» і для цілей Закону з метою оподаткування податком з доходів фізичних осіб розглядається як заробітна плата, до якої при додержанні встановленого рівня застосовується податкова соціальна пільга.


 1. Працівнику нарахували 1000 грн. заробітної плати і виплатили орендну плату за автомобіль в сумі 400 грн. Чи має він право на ПСП?


Так, має. Податкова соціальна пільга згідно із Законом № 889 застосовується виключно до заробітної плати. Орендна плата виплачується на підставі цивільно – правового договору та не є заробітною платою в розумінні Закону № 889. У даному випадку оскільки нарахована зарплата не перевищує встановлений на 2010 рік граничний рівень, що дає право на ПСП – 1220 грн., то такий працівник має право на зменшення його заробітної плати на 434,5 грн. (100% ПСП).


 1. Працівник підприємства є учасником бойових дій в Афганістані та одночасно учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ІІ категорії. Чи може такий працівник зважаючи на його пільгові стосунки користуватися двома соціальними пільгами по заробітній платі?


Ні. Законом № 889 передбачено надання соцпільги один раз і більшої за розміром. При цьому «афганці» у цьому Законі взагалі не виділені як окрема пільгова категорія платників користуються соцпільгою на загальних підставах, якщо їх заробітна плата не перевищує у цьому році 1220 грн.

Щодо учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ІІ категорії, то відповідно до пп.. 6.1.2 Закону № 889 вони мають право на 150% податкової соціальної пільги ( у 2010 році – 651 грн.75 коп.), але за умови, що розмір їх місячної заробітної плати не перевищує 940 грн.

У даному випадку такому працівнику вигідніше скористатися податковою соціальною пільгою 150% як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ІІ категорії, написавши для цього відповідну заяву працедавцю.

Новости по теме
- 09.07.2007 11:13:53 - За матеріалами роботи відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ.
- 09.07.2007 11:17:02 - 06.04.2007 року співробітниками відділення...
- 09.07.2007 11:19:06 - К сведению владельцев транспортных средств
- 09.07.2007 11:29:25 - С 1 апреля повышены зарплаты и пенсии
- 09.07.2007 11:31:10 - Нехай завжди сяє сонце
- 24.08.2007 21:52:57 - Горячая линия налоговой инспекции
- 14.11.2007 11:30:39 - Про надання роз’яснення
- 14.11.2007 11:35:14 - Податковий кредит в питаннях та відповідях
- 14.11.2007 11:49:18 - Телефоны доверия налоговой службы
- 14.11.2007 11:58:12 - Відповіді на питання платників податків

Webmaster © 2013, AWS.
Все права защищены.
Использование материалов любого формата
с портала, без согласования с администрацией

строго ЗАПРЕЩЕНО.
Открытие страницы: 0.056 секунды