Авторизация Закрыть
Логин *
Пароль *
Security Code V Введите код
Забыли пароль?
Добро пожаловать Городской Портал
Единый Call-центр
(066)825-50-15
5-02-20
  Форум  Чат  Интернет  Фотогалерея  Погода  Видеогалерея
  help.lan  Статистика  Юмор и смех  Новости  Объявления
Главная > Городские новости
Новости СМИ
И снова дискуссии об ОСМД: как лучше?15.03.2013 15:27:57

Помню, в одном комментарии министра региональной политики называлась сумма в 100 млрд. для ремонта жилого фонда. Таких денег в бюджете нет. При этом программа реформирования ЖКХ требует к концу 2014 г. перевести 70% жилого фонда в ОСМД. Сегодня это только 6%.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Новости СМИ
Спецпрокуратура информирует26.12.2011 16:58:04
Порядок  заміни кримінального покарання в виді громадських чи виправних робіт, арешту,
обмеження чи позбавлення волі на штраф.

    13 грудня 2011 року в офіційних виданнях України опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».
     Так, згідно Перехідних положень зазначеного закону особам,  що відбувають покарання  у  виді  громадських  чи виправних робіт, арешту, обмеження чи позбавлення волі за вчинення злочинів, за які цим Законом передбачається встановлення основного покарання   лише   у  виді  штрафу,  невідбута  частина  покарання знижується до відповідного розміру штрафу. Читать далее >>>
Новости СМИ
Спецпрокуратура информирует29.11.2011 01:06:16

 

Оскарження до суду постанови про порушення
кримінальної справи

 

Відповідно до ст.. 2 Кримінально – процесуального кодексу України завданням кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.
Згідно ст.. 5 Закону України «Про прокуратуру» однією з функцій прокуратури є нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Спецпрокуратура информирует25.10.2011 00:01:31

Тема: "Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі"

Засуджені до обмеження волі у виправному центрі на відміну від засуджених до позбавлення волі перебувають без охорони, але знаходяться під наглядом адміністрації, який включає в себе стеження і контроль за їх поведінкою за місцем проживання і роботи, а також в неробочий час.
Нагляд – це система заходів, котрі спрямовані на забезпечення відбування кримінального покарання у вигляді обмеження волі, шляхом цілодобового постійного контролю за поведінкою засуджених у місцях їх розміщення та праці, попередження та припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення, вимог ізоляції засуджених та безпеки персоналу.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м"яким12.10.2011 12:15:49
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м"яким - є заохочувальними нормами кримінального та кримінально – виконавчого законодавства, оскільки мають на меті стимулювання засуджених до чіткого виконання правил внутрішнього розпорядку, дотримання вимог режиму відбування покарання, прагнення до продуктивної праці, відшкодування матеріальних збитків, нанесених злочином, каяття у скоєному злочині.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м"яким має надзвичайно важливе значення для процесу ресоціалізації засуджених. 
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Зміни у Кримінальному кодексі України щодо розширення кола суб'єктів злочину у сфері службової діяльності26.08.2011 23:27:25
Прийнятим Верховною Радою України Законом України від 07.04.2011 р. №3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» внесено суттєві зміни Кримінального кодексу України.
Відповідно до ст. 18 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Расторжение трудового договора!26.08.2011 23:21:37
Пункт 1 ст.36 и часть 1 ст.38 Кодекса законов о труде Украины – два наиболее "ходовых" основания увольнения работников. Первое из указанных оснований предусматривает прекращение трудового договора по соглашению сторон, а второе – по желанию работника.

Как известно, даже при увольнении по инициативе руководства прекращение трудового договора обычно оформляют со ссылкой на одно из этих оснований, так как мало кто из работодателей желает портить работнику трудовую книжку записью об увольнении «по статье». Поэтому и выходит, что увольнение по желанию работника или по соглашению сторон чаще всего носит "добровольно-принудительный" характер.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Управління майном дитини27.07.2011 11:45:14
         Сімейним кодексом України передбачено, що батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобовязані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах. 
В 2011р. внесені зміни до Сімейного кодексу України, відповідно до яких конкретизовано повноваження органу опіки та піклування. 
Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом одного місяця, і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло. 
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує01.07.2011 19:43:30

Зміни у кримнально-процесуальному законодавстві

Законом України N 3388-VI від 19 травня 2011 року внесено зміни до КПК України щодо тлумачення поняття «суддя», під яким більше не розуміється народний засідатель.
У звязку з цим ст. 17 КПК України щодо колегіального розгляду справ набула нового значення, оскільки кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд, а про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі, - у складі трьох осіб незалежно від наявності клопотання підсудного про такий розгляд.
Таким чином, вказаними змінами впорядковано судовий розгляд кримінальних справ.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує01.07.2011 19:40:15

Додержання законодавства про оплату праці

Встановлено, що заборгованість по заробітній платі перед засудженими та працівниками по установам виконання покарань області відсутня.
В установах виконання покарань Луганської області заборгованість зі сплати внесків до Пенсійного фонду України відсутня.
Проте, у створених при виправних колоніях підприємствах заборгованість зі сплати внесків до Пенсійного фонду України існує і станом на 30.06.2011р. складає 1,7 млн. грн. Зазначена заборгованість утворилась у минулі роки у зв’язку з відсутністю грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств та виплати заробітної плати у натуральній формі.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує01.07.2011 19:28:54
Кожен має право на правову допомогу
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу.
У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
УПК України
Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту.
Свідок викликається до слідчого повісткою, яка вручається під розписку свідкові, а в разі його тимчасової відсутності — кому-небудь з дорослих членів його сімї, житлово-експлуатаційній організації, виконавчому комітету селищної або сільської Ради народних депутатів чи адміністрації за місцем його роботи. Свідок може бути викликаний також телеграмою або телефонограмою.
В повістці повинно бути зазначено, хто викликається як свідок, куди і до кого, день і час явки, наслідки неявки, передбачені статтями 70 і 71 цього Кодексу.
Неповнолітній свідок викликається через законних представників.
Помічник Луганського прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах В.Ковта
Новости СМИ
Последний звонок в Перевальской исправительной колонии30.06.2011 12:43:17

Останній дзвоник в Перевальській виховній колонії

                Швидко промайнув навчальний рік у Перевальській виховній колонії. Та й не дивно, якщо роботи багато.           Вже позаду підсумкові контрольні роботи, поставлені річні оцінки, одинадцятикласники  пройшли державну атестацію. І як підсумок кропіткої роботи - урочисте свято Останнього дзвоника. Всі завмерли при перших звуках Державного Гімну, а потім тишу розбудили гучні оплески, коли випускники, підтягнуті, схвильовані, з яскравими стрічками «Випускник», зайшли на лінійку. Для них це незабутнє свято.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує22.06.2011 14:55:52

ОСВІТА ЗА ГРАТАМИ

    З метою забезпечення конституційного права осіб, засуджених до позбавлення волі, та здобуття ними повної загальної середньої освіти в виправних установах управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Луганській області функціонують 8 філіалів загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою формою навчання.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує22.06.2011 14:54:03

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

 

         Проектом Закону України «Про амністію в 2011 році» передбачені нові вимоги до осіб до яких можливе застосування цього закону.

           Так, ст.14 Закону передбачено, що відшкодування матеріальної  шкоди або збитків у повному обсязі до дня набрання вироком законної сили по справі за корисливі злочини є підставою для застосування амністії та звільнення винних осіб від покарання в виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Беспроводной Интернет - это удобно!17.06.2011 17:06:26
Wi-Fi - это беспроводная технология соединения компьютеров в сеть или подключения их к интернету. Большинство выпускаемых портативных устройств, ноутбуков и КПК уже имеют средства для работы при помощи Wi-Fi доступа. Остальные устройства могут приобрести возможность Wi-Fi соединения через специальные адаптеры виде внешних устройств, подключаемых к его USB-порту.
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Перевиховання засуджених30.05.2011 19:36:05

Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі створюються в колоніях з метою розвитку в засуджених корисної ініціативи, соціальної активності, здорових між особових взаємовідносин, участі у вирішенні питань організації праці, навчання, відпочинку, побуту, впливу на виправлення засуджених, розвитку корисних соціальних зв’язків.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує30.05.2011 19:32:04

         Швидко промайнув навчальний рік у Перевальській виховній колонії. Та й не дивно, якщо роботи багато. Вже позаду підсумкові контрольні роботи, поставлені річні оцінки, одинадцятикласники  пройшли державну атестацію. І як підсумок кропіткої роботи - урочисте свято Останнього дзвоника. Всі завмерли при перших звуках Державного Гімну, а потім тишу розбудили гучні оплески, коли випускники, підтягнуті, схвильовані, з яскравими стрічками «Випускник», зайшли на лінійку. Для них це незабутнє свято.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Великая Отечественная Война10.05.2011 14:32:35
 Для того, чтобы выжить, нам-людям - нужно знать правду обо всем, что уже происходило с нашей цивилизацией. Чтобы не повторять старые ошибки, нам нужно
чно знать, в чем они заключались, в чем именно их ошибочность...
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Великая Отечественная Война28.04.2011 12:43:54
 Для того, чтобы выжить, нам-людям - нужно знать правду обо всем, что уже происходило с нашей цивилизацией. Чтобы не повторять старые ошибки, нам нужно точно знать, в чем они заключались, в чем именно их ошибочность... Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує23.03.2011 17:41:57
Злочин, вчинений у Свердловській виправній колонії № 38
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує31.01.2011 09:38:48
Виступ на тему:
"Усиновлення"
"Засудження засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці"
 
 
 Читать далее >>>
Новости СМИ
ВНИМАНИЕ! Интересная книга.20.12.2010 14:14:03
book

Условия поставки: (только для Алчевска).

Срок комплектации: 24 часа.

Стоимость: 47,00 грн/экз.

E-mail: iks@hotbox.ru

Тел. 050 668-47-06

 Читать далее >>>
Новости СМИ
КРУГОЗОР16.12.2010 10:14:29
musik
Новости СМИ
Энвер Измайлов с семинаром "Человек и Время"08.12.2010 14:25:26
copy
Новости СМИ
Прокуратура інформує26.11.2010 17:38:25
"Подготовка к первой встрече с юристом"
 
"Кримінальне покарання у виді конфіскації майна"
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Объявление18.11.2010 15:54:55
konkyrs
Новости СМИ
Объявление16.11.2010 16:11:24

Внимание!

Художественный конкурс «Великая Женственность Руси»
По книге Левашова Н.В. «Сказ о Ясном Соколе. Прошлое и настоящее».

Призовой фонд - 500 евро.

Главная цель конкурса: создание высокохудожественного образа Настеньки – героини «Сказ о Ясном Соколе. Прошлое и настоящее».
Для подробного ознакомления с условиями конкурса просьба внимательно изучить условия,  пройдя по ссылке http://nsimonova.livejournal.com

Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век» - rod-vzv.info
эл. почта: iks@hotbox.ru
тел. 050 668 47 06

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує28.10.2010 09:26:21
Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину.

     Боротьба зі злочинністю полягає не лише у розкритті злочинів і притягненні до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні, а й у їх профілактиці. Вирішення цього важливого завдання передбачає комплекс заходів, до яких входить ефективне законодавче регулювання профілактики злочинів, робота відповідних державних структур, контроль з боку керівництва держави за станом профілактики злочинності тощо.

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Осуждение Егора Бычкова, учредителя фонда "Город без наркотиков"07.10.2010 16:10:44
Новости СМИ
Прокуратура інформує23.09.2010 14:32:24
 Права людини і розслідування злочинів.
 
 Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподіл.
 
Самовільне зайняття земельних ділянок.
 Читать далее >>>
Новости СМИ
РОССИЯ В ОГНЕ30.08.2010 10:58:29
ogon
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує17.08.2010 15:27:47
«Основна мета та завдання Законодавства України про охорону здоров'я»
    Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура информирует24.06.2010 10:33:56

"Что может прокурор в процессе?"

Підстави умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

 
Координаційна діяльність прокуратури.
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура інформує16.06.2010 09:57:03

Проблема злочинності неповнолітніх

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Прокуратура повідомляє26.04.2010 11:19:19

Загальноосвітнє і професійно – технічне навчання засуджених до позбавлення волі

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Історичні витоки сучасного поняття корупція22.03.2010 14:35:55

         Корупція як соціальне явище виникло настільки давно, що іноді складається враження, що якщо не одночасно із зародженням людини, то принаймні з виникненням у людському житті владних та грошових взаємовідносин...

 Читать далее >>>
Новости СМИ
День Державного департаменту України з питань виконання покарань у Чорнухинській ВК № 2322.03.2010 14:35:21

 

      22 квітня 2010 року кримінально-виконавча служба України святкувала свою 12 річницю з дня утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань.

 

 

 Читать далее >>>
Новости СМИ
День Державного департаменту України з питань виконання покарань у Чорнухинській ВК № 2322.03.2010 14:31:12

       22 квітня 2010 року кримінально-виконавча служба України святкувала свою 12 річницю з дня утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань.

 

 


 

 

 Читать далее >>>
Новости СМИ
Акция протеста01.03.2010 09:29:44
      Представители МД «Здоровая Украина» проводят акцию протеста, которая будет проводится 17-18 апреля 2010 года в 13-00. Суть акции обращена к тому, что издательством "Алатон" в Украине издается учебник "Основы здоровья" для 7-х и 8-х классов, в котором косвенно производится сексуальное и наркотическое просвещение детей.
 Читать далее >>>
Новости СМИ
Україна відзначає 370- річчя з дня народження Івана Мазепи30.03.2009 15:51:22

  У березні виповнюється 370 років з дня народження гетьмана України Івана Мазепи, однієї з найзагадковіших постатей в українській історії. Гетьмана любили і ненавиділи, поважали і побоювались, цінували і остерігались як в часи його кермування, так і пізніше, у наступні десятиліття та століття. Дискусія, полеміка щодо оцінки його дій, вчинків і досі триває у науковій і популярній літературі.

Подробнее >>>

Новости СМИ
Открытие выставки05.02.2009 13:34:18

 13 февраля в 13.00 в городском историческом музее состоится открытие выставки работ (резьба по дереву) ветерана и участника боевых действий в Афганистане Юрия Дубика.

 Выставка продлится до 3 марта 2009 года.
 Приглашаем всех принять участие.
Новости СМИ
Есть Олимпийская лицензия!(Путь в Пекин открыт)02.06.2008 11:22:55

  Свершилось! То, о чем говорили почетный президент клуба Константин Петров и главный тренер команды мастеров настольного тенниса Сергей Холодарь – для многих казалось фантазией, а стало самой настоящей реальностью.
  Капитан команды «Донбасс», мастер спорта Маргарита Песоцкая впервые в истории независимой Украины завоевала на пред олимпийском отборочном турнире в Будапеште право представлять нашу страну на Олимпиаде в Пекине.

Читать далее >>>

Новости СМИ
Праздник Первого Костра - давняя традиция скаутов-разведчиков27.05.2008 11:03:01

  Проблема воспитания подрастающего поколения во все времена была актуальной. Поиск новых форм и методов, которые могли бы дать обществу социально-активных граждан, способных чтить историю своего народа, его культуру и традиции, быть готовыми защищать его интересы, всегда занимало умы педагогов и государственных деятелей разных стран мира. Созданием целых систем развития и воспитания детей и молодежи ознаменовался конец XIX-го начало XX-го века. Одна из подобных систем, получившей распространение на территории Российской империи, стало возникновение в 1909 году движения скаутов-разведчиков.

Читать далее >>>

Новости СМИ
Алчевская ОГНИ информирует14.11.2007 11:06:57
Алчевская ОГНИ информирует, что в реализации находится бесхозное имущество, право собственности на которое признано за государством:

Webmaster © 2013, AWS.
Все права защищены.
Использование материалов любого формата
с портала, без согласования с администрацией

строго ЗАПРЕЩЕНО.
Открытие страницы: 0.087 секунды