Авторизация Закрыть
Логин *
Пароль *
Security Code V Введите код
Забыли пароль?
Добро пожаловать Городской Портал
Наши телефоны
5-02-20
  Форум  Чат  Мобилки  Интернет  Фотогалерея  Погода  Видеогалерея  Программы
  help.lan  Статистика  SMS  Radio  ТВ программа  Новости  Объявления  Alchevsk.Biz
Главная > Городские новости
Новости СМИ
Прокуратура інформує23.09.2010 14:32:24
 Права людини і розслідування злочинів.
 
 Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподіл.
 
Самовільне зайняття земельних ділянок.

Права людини і розслідування злочинів.
    У кримінальному переслідуванні прокурор  має відігравати активну роль. Залежно від місцевої специфіки права та традицій, вона може поширюватися й на ту частину провадження, що становить процес розслідування злочинів. Прокурор, виконуючи свої обов’язки в межах розслідування, має і сам підтримувати права людини і гарантувати, щоб інші також їх не порушували. Про це чітко сказано в Принципах 11 та 12 документа ООН (1990 р.) Керівні принципи щодо ролі прокурорів.
«11. Прокурори відіграють активну роль у кримінальному провадженні, включаючи пред’явлення обвинувачення і, якщо це передбачене законом або відповідає місцевій практиці, розслідування злочину, нагляд за законністю таких розслідувань, нагляд за виконанням судових рішень, а також інші функції як представників суспільних інтересів.
12. Прокурори виконують свої функції відповідно до закону, справедливо, послідовно та оперативно, поважають та захищають людську гідність, підтримують права людини, чим сприяють забезпеченню відповідної процедури та належному функціонуванню системи кримінальної юстиції».
    Розслідування злочинів включає і процесуальну стадію, на якій предметом спору може виступати право підозрюваної особи на недоторканість її приватного життя (наприклад, під час обшуку житла), і ту, на якій підозрюваний є об’єктом допиту. На обох цих стадіях ідеться про права людини. По-перше, втручання в приватне життя особи можна виправдати лише за певних умов, а, по-друге, під час допитів суворо заборонене катування та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження.  


Помічник Луганського прокурора з
нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень
у кримінальних справах
юрист 3 класу К.П. Кавунник
 
 
Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподіл.
    Дільниця карантину, діагностики і розподілу (далі — КДіР) створюється в установі виконання покарань з метою первинного психолого-педагогічного вивчення особистості всіх новоприбулих засуджених, медичного нагляду за ними, сприяння в адаптації до умов позбавлення волі та класифікації засуджених в межах уста­нови для визначення оптимальних умов відбування покарань. Необхідно відзначити, що засуджені у дільниці КДіР тримаються у звичайних жилих приміщеннях протягом 14 діб з моменту прибуття до установи. Гуртожитки забезпечуються інвентарем та іншими предметами за встановленими нормами.
Безпосередньо роботу начальника дільниці КДіР організовує заступник начальника установи із соціально-виховної роботи зі спецконтингентом. Заступники начальника установи та началь­ники служб, які за функціональними обов\'язками мають відно­шення до роботи із новоприбулими засудженими, повинні відві­дувати дільницю КДіР не менше одного разу на тиждень, про що робиться відмітка у відповідному журналі.
Тримання засуджених в умовах карантину перед­бачає:
1. Виявлення у засуджених гострих хвороб, у тому числі ін­фекційних захворювань, попередження їх розповсюдження серед інших засуджених, шляхом проведення медичного огляду.
2. Первинне вивчення даних про особу засу­жених, а саме: соціально-демографічних даних, кримінально-правових даних, відомостей про окремі нахили, здібності, також проводиться їх психодіагностика, яка здійснюється у формі бесід, анкетування, тестування, психологічного спостереження, психологічного експерименту. На підставі психологічної діагнос­тики та узагальнення даних про особистість засуджених психоло­гом розробляються психологічні характеристики, надаються ре­комендації щодо організації індивідуально-виховної роботи з ними, які відображаються в Індивідуальній програмі соціально-психологічної роботи кожного засудженого.
3. Виконання програм ознайомлення засуджених з умовами та порядком відбування по­карання, які дають їм змогу в повній мірі усвідомлювати свої права та обов\'язки. Ці програми диференціюються залежно від виду установи виконання покарань.
4. Забезпечення особистої безпеки засуджених в період адаптації до умов позбавлення волі.
Усі матеріали щодо засудженого узагальнюються  і після закінчення строків тримання у КДіР приймається рішен­ня про направлення засудженого до відповідної дільниці, залежно від виду установи виконання покарань.

Луганський прокурор з нагляду
за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах
старший радник юстиції В.М. Резніков
 
Самовільне зайняття земельних ділянок.
     Проблема самовільно зайнятих земельних ділянок є однією з найактуальніших у сфері охорони земельних ресурсів, оскільки динаміка виявлених правопорушень, постійно зростає.
Відповідно до Закону України  "Про державний контроль за використанням та охороною земель" самовільне зайняття земельних ділянок – це будь-які дії особи, які свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки чи намір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості), до одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його державної реєстрації.
    З цього приводу виникає дві пробеми:
- можливість використання земельних ділянок, про надання яких користувачу винесені рішення органів виконачої влади або місцевого самоврядування, але правовстановлюючі документи на них не оформлені,
- можливість використання земельних ділянок, які набуті на підставі договорів купівлі-продажу, міни, дарування, спадкування, але державні акти на які не оформлені.
    Прокурорська та судова практика не визнає такі випадки самовільним зайняттям земельних ділянок.
    Згідно ст. 211 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельних ділянок. З метою посилення відповідальності у 2007 році Кримінальний кодекс України було доповнено ст. 197-1, відповідно до якої встановлюється відповідальність за самовільне   зайняття   земельної  ділянки,  яким  завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. Отже, для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності необхідно встановити факт заподіяння шкоди у розмірі, який у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який визначається на підставі відповідних методик.
    Самовільне зайняття земельної ділянки може поєднуватися із самочинним будівництвом. У сучасних умовах реформування земельних відносин з причин об\'єктивного і суб\'єктивного характеру особливої гостроти набули проблеми самовільного будівництва об\'єктів житлового, промислового, рекреаційного та іншого призначення. Самовільне будівництво можна характеризувати як одне з тих соціальних явищ, що негативно впливає на завершення земельної реформи, порушує права громадян, юридичних осіб та держави в особі уповноважених органів влади на землю. Норми щодо самовільного будівництва однаково поширюються як на власників земельних ділянок так і на осіб, які не мають юридично оформлених прав на неї.

Помічник Луганського прокурора
з нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень у
кримінальних справах А.В. Паталаха
Новости по теме
- 14.11.2007 11:06:57 - Алчевская ОГНИ информирует
- 27.05.2008 11:03:01 - Праздник Первого Костра - давняя традиция скаутов-разведчиков
- 02.06.2008 11:22:55 - Есть Олимпийская лицензия!(Путь в Пекин открыт)
- 05.02.2009 13:34:18 - Открытие выставки
- 30.03.2009 15:51:22 - Україна відзначає 370- річчя з дня народження Івана Мазепи
- 01.03.2010 09:29:44 - Акция протеста
- 22.03.2010 14:31:12 - День Державного департаменту України з питань виконання покарань у Чорнухинській ВК № 23
- 22.03.2010 14:35:21 - День Державного департаменту України з питань виконання покарань у Чорнухинській ВК № 23
- 22.03.2010 14:35:55 - Історичні витоки сучасного поняття корупція
- 26.04.2010 11:19:19 - Прокуратура повідомляє

Webmaster © 2006, AWS.
Все права защищены.
Использование материалов любого формата
с портала, без согласования с администрацией

строго ЗАПРЕЩЕНО.
Открытие страницы: 0.347 секунды